"Елмонт Инженеринг" ООД сме се специализирали в изграждане на домофонни и видеодомофонни системи (уредби)

 •       Предлагаме изграждане на домофони и видеодомофони с различни възможности по задание на клиентите ни:
 • - Повикване, разговор и отваряне на външна врата на сгради с повече от един вход.
 • - Разпознаване на повикването от различните домофонни табла и/или портиер, чрез сигнал с различна мелодия.
 • - Пускане на стълбищно осветление от домофонните табла и/или домофоните.
 • - Вътрешни връзки между абонатите.
 • - Връзка с портиер.
 • - Портиерни централи.
 • - Засекретяване на разговорите.
 • - Прехвърляне на повикването от един абонат на други абонати.
 • - Контрол на достъпа (контролирано отваряне на вх. врата), чрез клавиатура за цифров код или четец на карти за достъп и др.
 •  
 • Апаратурата за домофонните системи (уредби) е със съответните документи за произход и качество.
 • Гаранционен сервиз - 24 месеца.
 • Следгаранционен сервиз.
 •       Цените са за доставяне и монтиране на апаратурата за домофонна уредба (система) състояща се от: захранващ блок или домофонна централа, домофонно (бутонно) табло със светещи табелки, електромагнитен насрещник и съответният брой домофони, равен на броя на абонатите (апартаменти, офиси, работни места и т.н.).
 •       За домофонни системи (уредби) с повече абонати от посочените в офертата, направете връзка с нас.
 •       В цените не е включено окабеляване за свързване на елементите, т.е. приема се, че обекта е правилно окабелен. При нужда от окабеляване, доставяме и монтираме кабел при цена 1.20 лв/м.
Цифрови домофони