Върнете се в домофони "Балканбит"
Цени за бутонно табло серия "ДС-03" и
домофони "АД-02М"
Брой постове Цена Брой постове Цена
1 268,18 19 931,29
2 283,49 20 965,48
3 311,02 21 1055,61
4 345,21
22 1089,80
5 386,06 23 1123,99
6 420,25 24 1158,17
7 456,43 25 1192,36
8 490,62 26 1259,85
9 580,75 27 1294,04
10 614,94 28 1328,23
11 649,13 29 1369,07
12 683,32 30 1403,26
13 717,50 31 1439,45
14 751,69 32 1473,64
15 785,88 33 попитайте
16 820,07 34 попитайте
17 860,92 35 попитайте
18 895,10 36 попитайте
Адрес: София кв. Волуяк ул. Виолета 38 
Телефони за връзка с нас: 0886174228; 0876026677 
e-mail: office@eiood.com 
© Елмонт Инженеринг ООД
2005 - 2014 

намерете ни в Google+