Върнете се в домофони "Farfisa"
Промоционални цени за бутонно табло серия "ERRE" и
домофони "KM810W"
Брой постове Цена Брой постове Цена
1 298,01 24 1368,04
2 322,31 25 1426,78
3 364,96 26 1468,62
4 406,80 27 1510,45
5 454,43 28 1552,29
6 496,27
29 1594,13
7 546,91 30 1635,96
8 588,75 31 1705,63
9 636,62 32 1747,46
10 678,45 33 1789,30
11 724,22 34 1831,14
12 766,06 35 1872,97
13 830,39 36 1914,81
14 872,23 37 2153,18
15 925,41 38 2195,02
16 967,25 39 2236,86
17 1009,09 40 2278,69
18 1050,92 41 2320,53
19 1111,08 42 2362,37
20 1152,91 43 2269,79
21 1194,75 44 2311,63
22 1236,59 45 2353,47
23 1326,20 Цените са крайни в лева. 46 2395,30
 
      Промоционално към домофонната система (уредба) предлагаме монтиране на апаратура за контрол на достъп (контролирано отваряне на вх. врата), чрез клавиатура за цифров код и RFID четец на карти за достъп.
За повече информация натиснете тук.
Адрес: София кв. Волуяк ул. Виолета 38   
Телефони за връзка с нас: 0886174228; 0888088203; 0876026677 
e-mail: office@eiood.com 
© Елмонт Инженеринг ООД
2005 - 2014 

намерете ни в Google+