Върнете се в домофони "Farfisa"
Промоционални цени за бутонно табло серия "Mody" и
домофони "KM810W"
Брой постове Цена Брой постове Цена
1 315,48 24 1529,90
2 343,01 25 1577,47
3 402,01 26 1623,87
4 447,49 27 1675,39
5 495,07 28 1717,40
6 541,47
29 1759,40
7 605,04 30 1804,89
8 650,53 31 1890,02
9 698,10 32 1933,42
10 744,50 33 1980,99
11 825,23 34 2027,39
12 870,72 35 2124,34
13 918,29 36 2169,83
14 964,69 37 2217,40
15 1050,28 38 2263,81
16 1095,77 39 2327,62
17 1143,34 40 2374,02
18 1189,74 41 2411,63
19 1231,30 42 2458,03
20 1276,78 43 2503,52
21 1324,35 44 2545,52
22 1370,76 45 2586,61
23 1484,41 Цените са крайни в лева. 46 2633,01
 
      Промоционално към домофонната система (уредба) предлагаме монтиране на апаратура за контрол на достъп (контролирано отваряне на вх. врата), чрез клавиатура за цифров код и RFID четец на карти за достъп.
За повече информация натиснете тук.
Адрес: София кв. Волуяк ул. Виолета 38 
Телефони за връзка с нас: 0886174228; 0888088203; 0876026677 
e-mail: office@eiood.com 
© Елмонт Инженеринг ООД
2005 - 2014 

намерете ни в Google+