Домофони
Стълбищно осветление
Ел. услуги
Домофони
Ел. ремонт
rfid - четец
Датчик за движение

ЦЕНИ НА УСЛУГИТE ЗА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

Цени на силнотокови ел. инсталации

Ел. услуги
Мярка
Ед. цена
1.1
Монтаж на табло за ел. инсталация - скрито
бр. предп.
9.00-9.95
1.2
Монтаж на табло за ел. инсталация - открито
бр. предпаз.
8.75-9.35
2
Монтаж на проводник ПВВМ на тухла или бетон
м
0.90-1.45
3.1
Монтаж на гофрирана тръба ф13,5 и ф 16 мм на тухла
м
2.00-3.50
3.2
Монтаж на гофрирана тръба ф23 и ф 29 мм на тухла
м
2.50-4.00
4
Изтегляне на кабел в монтирана тръба
м
0.83-2.90
5.1
Полагане на кабелни канали
м
1.60-2.50
5.2
Полагане на кабели в кабелни канали
м
1.02-1.95
5.3
Полагане на кабели с крепежни елементи
м
3.89-6.95
6.1
Направа на канал за гофрирана тръба в мазилка
м
2.00-3.25
6.2
Направа на канал за гофрирана тръба в бетон
м
4.50-5.75
6.3
Направа на канал за проводник ПВВМ в мазилка
м
1.20-1.70
6.4
Направа на канал за проводник ПВВМ в бетон
м
3.45-3.95
7
Монтаж на разклонителна кутия или конзола ел. инсталация
бр.
1.70-3.50
8
Свързване на разклонителна кутия за ел. инсталация
бр.
6.30-8.50
9.1
Монтаж на ключове, димери и монофазни контакти
бр.
2.00-3.50
9.2
Монтаж на панелен контакт
бр.
3.90
9.3
Монтаж на трифазен контакт
бр.
4.55
10
Монтаж на бойлерно табло
бр.
19.65
11
Монтаж на контролен електромер
бр.
38.64
12
Монтаж на датчик за движение или светлинен датчик
бр.
20.00-35.00
13
Монтаж на стълбищен автомат
бр.
20.00-29.60
14.1
Монтаж на осветителни тела
бр.
5.00-34.65
14.2
Монтаж на нестандартни осветителни тела
бр.
по догов.
15.1
Монтаж на мълниеприемни прътове до 4.00 м.
бр.
53.29
15.2
Монтаж на мрежа от бетонно желязо ф 8 мм.
бр.
1.27-1.88
15.3
Монтаж на поцинкована шина 40/4 мм.
м
1.88-2.29
15.4
Побиване на заземител
бр.
17.00-39.50

Цените са крайни в лева.

Цените са примерни! Вашите могат да се различават значително от посочените. Направете запитване и ние ще подготвим коректна оферта.

Абонаментно обслужване.

60 месеца гаранция за извършените услуги.

Цени на слаботокови ел. инсталации

Ел. услуги
Мярка
Ед. цена
1
Монтаж на домофонна централа
бр.
35.00
2
Монтаж на видеодомофонна централа
бр.
45.00
3
Монтаж на звънчево табло
бр. бутони
5.00
4
Монтаж на домофон
бр.
22.00
5
Монтаж на видеодомофон
бр.
27.00
6
Монтаж на видеокамера
бр.
40.00
7
Монтаж на зв. бутон
бр.
4.80
8
Монтаж на трансформатор или усилвател
бр.
35.00
9
Монтаж на електромагнитен насрещник
бр.
40.00
10
Монтаж на гофрирана тръба на тухла
м
5.65
11
Изтегляне на кабел в тръба
м
1.02-2.80
12
Монтаж на разклонителна кутия
бр.
4.50
13
Свързване на разклонителна кутия
бр.
9.30
14
Монтаж на конзола
бр.
3.50
15
Монтаж на розетка за слаботокова инсталация
бр.
3.50
16
Монтаж на автомат за врата
бр.
40.00

Цените са крайни в лева.

Цените са примерни! Вашите могат да се различават значително от посочените. Направете запитване и ние ще подготвим коректна оферта.

Абонаментно обслужване.

24 месеца гаранция за извършените услуги.

Цени на ел. ремонт

Ел. услуги
Мярка
Ед. цена
1
Авариен ремонт - ел.инсталация, ел.табла, разкл.кутии, контакти, осветление
 
45.00
2
Ремонт на ел. инсталация - прозвъняване ел.инсталация /контакт, ключ,лампа,токов кръг/
бр
10.50
3
Ремонт стълбищно осветление - откриване блокирал бутон
ап.
2.50-3.90
4
Ремонт на стълбищно осветление - смяна на стълбищен автомат, часовник, фотореле или датчик
бр.
45.00
5
Ремонт на звънчева инсталация
 
по догов.
6
Ремонт на домофонна инсталация
 
по догов.
7
Ремонт на ел. уреди
 
по догов.

Цените са крайни в лева.

Цените са примерни! Вашите могат да се различават значително от посочените. Направете запитване и ние ще подготвим коректна оферта.

Абонаментно обслужване.

24 месеца гаранция за извършените услуги.